Tepelná čerpadla voda-voda

 
 

Princip tepelných čerpadel voda-voda

Pro tento systém je přírodním zdrojem voda. Nejlépe podzemní, někdy povrchová. Ze zdroje (většinou ze studny) odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), který z ní odebere část tepla a vypouštíme ji většinou do vsakovacího objektu. Kde jsou příhodné podmínky, bylo by škoda zvolit jiné tepelné čerpadlo než voda-voda.

Účinnost tepelných čerpadel voda-voda

Jde o neúčinnější typ tepelných čerpadel. Podzemní voda má totiž stálou průměrnou teplotu kolem 10 °C, která se nemění s teplotními změnami na povrchu. Jde tedy o nejteplejší zdroj přírodní energie v době její největší spotřeby. Topný faktor pro podlahové vytápění je přes 5 to znamená, že vám takto tepelné čerpadlo voda-voda přinese 80 % úspory. Pro vytápění s radiátory je průměrný topný faktor kolem 3,6 a dosažené úspory 72 %.

Čerpání vody ze studny

Pro běžný rodinný dům vytápěný tepelným čerpadlem Spirála je potřeba studna s vydatností 0,25 l/s. Minimální průtoky jsou uvedeny zde. Kvalitou vyhoví téměř každá voda. Tepelné čerpadlo SPIRÁLA voda-voda má nejnižší spotřebu vody z dostupných tepelných čerpadel na trhu. Dosahujeme toho tím, že pro tepelné čerpadlo SPIRÁLA vyrábíme trubkové výparníky podle vlastního patentu. Vyrábíme do nich speciální výparníkové trubky s velkou teplosměnnou plochou na straně chladiva. Používáme systém ochran, schopný zabránit tvoření námrazy na trubkách výparníku.

Čerpání povrchové vody

Povrchová voda, se čerpá přímo do tepelného čerpadla a ochlazená vypouští zpět. Při větším průtoku se ochladí třeba jen o 1 °C.
Tepelné čerpadlo SPIRÁLA může pracovat s teplotou vstupní primární vody kolem 3 °C. Na menších tocích obvykle klesá za mrazu teplota vody pod tuto hranici. Lépe na tom jsou naše velké řeky.
Při odběru vody z hlubší nádrže je teplota vody i za mrazů +4 °C, což zajistí trvalý provoz.

Dimenzování výkonu

U tepelných čerpadel SPIRÁLA voda/voda instalujeme výkon na 100 % tepelných ztrát objektu. Umožňuje nám to jen malé navýšení investičních nákladů při navýšení výkonu.
 
 
 

Výhody

  • Automatická regulace – minimalizace průtoku primární vody
  • Vysoký topný faktor
  • Krátká doba návratnosti
  • Nižší pořizovací náklady
  • Tepelné čerpadlo voda-voda SPIRÁLA pracuje bez filtrace, údržby a servisních prohlídek


Dokumenty ke stažení